STUDIO FRETI E ASSOCIATI
 
 
Via Verdi, 12
24121 BERGAMO
tel. 035.216.044